Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan
Triskel Pottery
Broeksestraat 48
4269 VC Babyloniënbroek
michelle@triskelpottery.nl
06-24342346

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

  

 

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

— Naam/Namen consument(en) 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.